Länkar

SOLROSEN På Solrosen får barn och vuxna sätta ord på vad de tänker och känner om att en familjemedlem är frihetsberövad. Här får man ställa frågor och prata om sådant man funderat på. Solrosen erbjuder: samtal enskilt och grupp, läger för barn och för familjer,  utflykter, musikundervisning m.m. Att komma till Solrosen kostar ingenting och allt deltagande är frivilligt. Vi har tystnadsplikt, och berättar inte för andra vad du har sagt här.

 indexBRYGGAN Bryggan är en ideell förening som genom sin verksamhet ger stöd åt barn som har en förälder i fängelse eller häkte.Genom verksamheten erbjuder Bryggan både direkt- och indirekt stöd till barnen. Genom stödgrupp, ungdomsgrupp och enskilda samtal får barn och ungdomar stöd och ökad kunskap samt möjligheten att träffa andra barn och ungdomar i liknande situation.
Föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap. Hela familjen erbjuds aktiviteter och utflykter med möjlighet att träffa andra familjer och dela erfarenheter.

kriminalKRIMINALVÅRDEN Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård. Den har en specielll sida med information för barn.

BARNOMBUDSMANNEN Barnombudsmannen arbetar med  angelägna frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen. Bland annat kring samma tema som vår film. Lär mer här http://barnombudsmannen.blogspot.se/2014/07/straffa-inte-barnet.html