Handledning

moa xHandledningen är menat som en hjälp till dig som ledare när du visar filmen i grupp. Handledningsmaterialets exempel på frågor som kan ställas är uppdelade i två delar, en för barngrupper och en för vuxengrupper. De flesta frågor kan naturligtvis ställas lika bra till vuxna som till barn, men det som är extra viktig att tänka på när du leder för barn, är att det är bra om du har ett öppet förhållningssätt och att du uppmuntrar till frågor där gruppen får vara delaktig i att tänka kring olika lösningar. Lägg gärna till följdfrågor både för vuxna och barn. Följdfrågorna kan hjälpa barnen och de vuxna att känna, tänka och få förståelse för sin och andra barns situation. Handledningen lyfter frågor som barn till frihetsberövade många gånger har, men du kan naturligtvis som ledare välja att lyfta andra frågor som är aktuella i din grupp. Exempelvis kan barn som växer upp i andra utanförskap vara i behov av information och stöd liknande barn till frihetsberövade.

Barn till frihetsberövade är ofta en bortglömd grupp i samhället. Filmen bygger på barns egna berättelser och synliggör många av dom frågor som barnen brottas med dagligen. Genom handledningsmaterialet vill vi arbeta för att öka kunskapen om barnen generellt samt hjälpa lärare/ledare att guida barnen genom de frågeställningar som barnens berättelser tar fram.

Det är vanligt att barn funderar kring om det är deras fel att föräldern är frihetsberövad, om de kunde gjort något för att förhindra det som skett, om man kan tycka illa om det föräldern gjort samtidigt som man älskar föräldern. Många föräldrar/vuxna har svårt att prata med barnen om det som hänt och därför får barnen ofta bristfällig information som skapar fantasier och förvirring. De är inte ovanligt att barnen får bära på en hemlighet och i sin tur ljuga för omgivningen om var föräldern finns. Vi vet från både erfarenhet och forskning att om barn ges adekvat information ökar deras förmåga att hantera det som sker. Solrosen och Bryggan är organisationer som arbetar med stöd till barn som har en förälder/anhörig aktuell inom kriminalvården.

Handledningen ingår i DVD – paketet och är producerad i samarbete med Solrosen/Räddningsmissionen och Bryggan Stockholm som är organisationer som ger stöd åt barn som har en förälder i fängelse.